Vakmanschap

Van Baaren Advocatuur houdt een focus op een aantal rechtsgebieden; terreinen waarop het kantoor actief is en zijn sporen verdiend heeft. Wij noemen hier slechts een paar rechtsgebieden; dit geeft u een indruk van de advisering die gegeven wordt en de procedures die het kantoor over deze onderwerpen voert. Kijk hiervoor ook onder het tabblad ‘optreden in de rechtszaal’. Indien u meer wilt weten of een toelichting of uitleg wenst, neem dan gerust contact op, ook als uw (rechts)vraag niet benoemd is.

Contracten en verbintenissen - handelsrecht
Door onze jarenlange advies- en proceservaring kennen wij de wisselwerking tussen de theorie en de praktijk als geen ander. Dat vertaalt zich in de wijze waarop en hoe contracten worden opgesteld en worden beoordeeld; het contract moet de gemaakte afspraken goed verwoorden maar tegelijk zo opgesteld zijn dat het in rechte zal worden gehandhaafd als er ‘gedoe’ is. Theorie en praktijk verschillen nl. veel. Zonder relevante juridische praktijkervaring op beide speelhelften worden kansen gemist. Deze ervaring maakt ons bij uitstek de in te schakelen adviseur voor het opstellen of controleren van overeenkomsten en zo nodig in rechte nakoming van gemaakte afspraken af te dwingen, of om claims af te weren. Het kantoor behandelt daartoe (zakelijke) koop- en handelsgeschillen. Inhoudelijk in de zin van de wanprestatie en het aansprakelijkheidsrecht, tot aan incasso’s van onbetaalde rekeningen. In dit kader wordt bijv. ook geadviseerd met betrekking tot algemene leveringsvoorwaarden en het opstellen en beoordelen van allerhande commerciële contracten. Wij investeren in u om uw business te leren kennen zodat wij weten wat er in het contract moet komen te staan, en niet. Ook bij agentuur en (internationale) distributie of franchising zijn wij voor u de juiste partij.

Arbeidsrecht
Het opstellen van arbeidsovereenkomsten en managementletters. Wij behandelen ontslagzaken vanuit beide kanten; werkgever en werknemers. In arbeidsgeschillen adviseren wij vanaf het (prille) begin tot de exit. Bij reorganisaties en overnames nemen wij het arbeidsdeel voor onze rekening; van sociaal plan opstellen / uitonderhandelen tot aan UWV of Kantonprocedure. Wij zijn uw klankbord voor het bepalen van de juiste arbeidsvoorwaarden, waaronder (handhaving) concurrentiebeding.

Ondernemingsrecht - vennootschapsrecht
Het (her)structureren van ondernemingen, veelal in nauw overleg met de DGA, het managementteam, de accountant en aandeelhouders. Het verzorgen van de oprichtingsaktes voor personenvennootschappen of joint ventures. Wij stellen aandeelhouderovereenkomsten op en adviseren m.b.t. de statuten van rechtspersonen. In overnames en fusies (ook: management buy out/in) stellen van de transactiedocumentatie op, of reviewen die. Garantiebepalingen en aansprakelijkheden maken wij inzichtelijk. Ook bij aandeelhouders(geschillen) staan wij voorop en naast de klant. In zaken waar bestuurdersaansprakelijkheid kan of gaat spelen adviseren wij. De koopovereenkomst voor o.a. de overname van aandelen of een activa/passiva transactie stellen wij op. De LOI kent voor ons geen geheimen.

Financiering, zekerheden en insolventie
Van Baaren Advocatuur kan intermediair zijn voor financieringsaanvragen, in samenspraak met accountant en fiscalist. Vestigen van zekerheden ten behoeve van DGA financiering, adviseren m.b.t. aanvragen surseance of faillissement. Begeleiden van pre-pack en doorstart. Beoordeling invulling zorgplichten in het licht van bestuurdersaansprakelijkheid en doorbraakjurisprudentie.

Het keurmerk specialisatieverenigingen is een beeldmerk wat advocaten mogen gebruiken wanneer zij zijn aangesloten bij een specialisatievereniging die van de NOvA toestemming heeft om dit beeldmerk aan haar leden uit te reiken.
Van Baaren Advocatuur is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De NOvA zorgt ervoor dat iedereen die een advocaat inschakelt erop kan rekenen dat die deskundig, onafhankelijk en integer is.
De Vereniging voor Arbeidsrecht, opgericht op 25 mei 1946, vormt een ontmoetingspunt voor hen die in verschillende functies met de theorie en praktijk van het arbeidsrecht in ruime zin - arbeidsovereenkomstenrecht, sociale zekerheidsrecht, ambtenarenrecht, medezeggenschapsrecht - te maken hebben.
Het doel van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) is ‘het bestuderen van en uitdragen van kennis over onderwerpen van burgerlijk en administratief procesrecht en van rechterlijke organisatie in nationaal of internationaal verband zowel in praktijk als in theorie’.
Het beoefenen van de arbeidsrechtpraktijk vereist specialistische kennis. De tijd dat elke advocaat arbeidsrecht “er een beetje bij deed” is definitief voorbij. VAAN is het kwaliteitskeurmerk voor advocaten die het arbeidsrecht op hoog niveau beoefenen.
De Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (de Vereniging DFA) is op 2 november 2010 formeel opgericht. De Vereniging DFA heeft tot doel de rechtswetenschap en de kwaliteit van de rechtspraktijk te bevorderen op het gebied van distributie-, franchise- en agentuur­overeenkomsten en daaraan gerelateerde (duur) overeenkomsten in nationaal en internationaal verband.
Het Conflictwarenhuis helpt mensen en organisaties om conflicten te voorkomen, te managen of op te lossen. Hiertoe beschikken we over een landelijk netwerk van professionals die ruim 15 beproefde methoden apart of gebundeld kunnen inzetten. Een conflictadviseur helpt u bij het vinden van de bij u en uw probleem passende oplossing voor een optimaal resultaat.
De Nederlandse Mediatiorsvereniging (NMv) is er voor professionals in mediation. De NMv zet in op een sterke positie van de mediator, een beroepsvereniging die mediators verder brengt in hun praktijk, kwaliteit en vakgebied. Daarnaast waakt de NMv over de kwaliteit van de aangesloten leden.
Disciplina heeft ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten in Nederland op het gebied van tuchtrecht, het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het tuchtrecht en het behartigen van de belangen van haar leden.
Incasso- en procesadvocaten die lid zijn van de Vereniging van incasso- en procesadvocaten (VIA) verstaan hun vak, gaan recht op uw doel af en besparen u geld, tijd en veel ergernis. Zij kunnen middelen hanteren die incassokantoren en deurwaarders niet mogen toepassen.
Het keurmerk specialisatieverenigingen is een beeldmerk wat advocaten mogen gebruiken wanneer zij zijn aangesloten bij een specialisatievereniging die van de NOvA toestemming heeft om dit beeldmerk aan haar leden uit te reiken.
Van Baaren Advocatuur is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De NOvA zorgt ervoor dat iedereen die een advocaat inschakelt erop kan rekenen dat die deskundig, onafhankelijk en integer is.
De Vereniging voor Arbeidsrecht, opgericht op 25 mei 1946, vormt een ontmoetingspunt voor hen die in verschillende functies met de theorie en praktijk van het arbeidsrecht in ruime zin - arbeidsovereenkomstenrecht, sociale zekerheidsrecht, ambtenarenrecht, medezeggenschapsrecht - te maken hebben.
Het doel van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) is ‘het bestuderen van en uitdragen van kennis over onderwerpen van burgerlijk en administratief procesrecht en van rechterlijke organisatie in nationaal of internationaal verband zowel in praktijk als in theorie’.
Het beoefenen van de arbeidsrechtpraktijk vereist specialistische kennis. De tijd dat elke advocaat arbeidsrecht “er een beetje bij deed” is definitief voorbij. VAAN is het kwaliteitskeurmerk voor advocaten die het arbeidsrecht op hoog niveau beoefenen.
De Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (de Vereniging DFA) is op 2 november 2010 formeel opgericht. De Vereniging DFA heeft tot doel de rechtswetenschap en de kwaliteit van de rechtspraktijk te bevorderen op het gebied van distributie-, franchise- en agentuur­overeenkomsten en daaraan gerelateerde (duur) overeenkomsten in nationaal en internationaal verband.
Het Conflictwarenhuis helpt mensen en organisaties om conflicten te voorkomen, te managen of op te lossen. Hiertoe beschikken we over een landelijk netwerk van professionals die ruim 15 beproefde methoden apart of gebundeld kunnen inzetten. Een conflictadviseur helpt u bij het vinden van de bij u en uw probleem passende oplossing voor een optimaal resultaat.
De Nederlandse Mediatiorsvereniging (NMv) is er voor professionals in mediation. De NMv zet in op een sterke positie van de mediator, een beroepsvereniging die mediators verder brengt in hun praktijk, kwaliteit en vakgebied. Daarnaast waakt de NMv over de kwaliteit van de aangesloten leden.
Disciplina heeft ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten in Nederland op het gebied van tuchtrecht, het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het tuchtrecht en het behartigen van de belangen van haar leden.
Incasso- en procesadvocaten die lid zijn van de Vereniging van incasso- en procesadvocaten (VIA) verstaan hun vak, gaan recht op uw doel af en besparen u geld, tijd en veel ergernis. Zij kunnen middelen hanteren die incassokantoren en deurwaarders niet mogen toepassen.

Van Baaren Advocatuur houdt een focus op een aantal rechtsgebieden; terreinen waarop het kantoor actief is en zijn sporen verdiend heeft. Wij noemen hier slechts een paar rechtsgebieden; dit geeft u een indruk van de advisering die gegeven wordt en de procedures die het kantoor over deze onderwerpen voert. Kijk hiervoor ook onder het tabblad ‘optreden in de rechtszaal’. Indien u meer wilt weten of een toelichting of uitleg wenst, neem dan gerust contact op, ook als uw (rechts)vraag niet benoemd is.

Contracten en verbintenissen - handelsrecht
Door onze jarenlange advies- en proceservaring kennen wij de wisselwerking tussen de theorie en de praktijk als geen ander. Dat vertaalt zich in de wijze waarop en hoe contracten worden opgesteld en worden beoordeeld; het contract moet de gemaakte afspraken goed verwoorden maar tegelijk zo opgesteld zijn dat het in rechte zal worden gehandhaafd als er ‘gedoe’ is. Theorie en praktijk verschillen nl. veel. Zonder relevante juridische praktijkervaring op beide speelhelften worden kansen gemist. Deze ervaring maakt ons bij uitstek de in te schakelen adviseur voor het opstellen of controleren van overeenkomsten en zo nodig in rechte nakoming van gemaakte afspraken af te dwingen, of om claims af te weren. Het kantoor behandelt daartoe (zakelijke) koop- en handelsgeschillen. Inhoudelijk in de zin van de wanprestatie en het aansprakelijkheidsrecht, tot aan incasso’s van onbetaalde rekeningen. In dit kader wordt bijv. ook geadviseerd met betrekking tot algemene leveringsvoorwaarden en het opstellen en beoordelen van allerhande commerciële contracten. Wij investeren in u om uw business te leren kennen zodat wij weten wat er in het contract moet komen te staan, en niet. Ook bij agentuur en (internationale) distributie of franchising zijn wij voor u de juiste partij.

Arbeidsrecht
Het opstellen van arbeidsovereenkomsten en managementletters. Wij behandelen ontslagzaken vanuit beide kanten; werkgever en werknemers. In arbeidsgeschillen adviseren wij vanaf het (prille) begin tot de exit. Bij reorganisaties en overnames nemen wij het arbeidsdeel voor onze rekening; van sociaal plan opstellen / uitonderhandelen tot aan UWV of Kantonprocedure. Wij zijn uw klankbord voor het bepalen van de juiste arbeidsvoorwaarden, waaronder (handhaving) concurrentiebeding.

Ondernemingsrecht - vennootschapsrecht
Het (her)structureren van ondernemingen, veelal in nauw overleg met de DGA, het managementteam, de accountant en aandeelhouders. Het verzorgen van de oprichtingsaktes voor personenvennootschappen of joint ventures. Wij stellen aandeelhouderovereenkomsten op en adviseren m.b.t. de statuten van rechtspersonen. In overnames en fusies (ook: management buy out/in) stellen van de transactiedocumentatie op, of reviewen die. Garantiebepalingen en aansprakelijkheden maken wij inzichtelijk. Ook bij aandeelhouders(geschillen) staan wij voorop en naast de klant. In zaken waar bestuurdersaansprakelijkheid kan of gaat spelen adviseren wij. De koopovereenkomst voor o.a. de overname van aandelen of een activa/passiva transactie stellen wij op. De LOI kent voor ons geen geheimen.

Financiering, zekerheden en insolventie
Van Baaren Advocatuur kan intermediair zijn voor financieringsaanvragen, in samenspraak met accountant en fiscalist. Vestigen van zekerheden ten behoeve van DGA financiering, adviseren m.b.t. aanvragen surseance of faillissement. Begeleiden van pre-pack en doorstart. Beoordeling invulling zorgplichten in het licht van bestuurdersaansprakelijkheid en doorbraakjurisprudentie.

‘Ik vind dat je als advocaat moet beschikken over mensen- en dossierkennis, natuurlijk verstand van zaken moet hebben - boerenverstand voorop - en kunt schaken en schakelen. In de zin dat je iedere keer weer een strategie bedenkt om de vraag die voor je ligt tot de gewenste uitkomst te brengen. Ik heb er in ieder geval mijn vak van gemaakt om juist al die zaken bij elkaar te krijgen en te houden. Een gezond portie lef als het moet, terughoudend als het kan. Het bepalen van de strategie voor en met de klant is overigens niet steeds eenvoudig maar blijkt wel effectief. Bedenken wat je wilt, voorspellen wat er komt, daarop anticiperen en doorpakken als het moment er is. Bijsturen als de noodzaak zich aandient. Ja, ik schaak graag en Kolonisten van Catan en Risk zijn ook favoriet!’