Rechtsgebiedenregister

De algemene raad van de Nederlandse Orde van Advocaten vindt het van belang dat ieder advocaat op zijn website kenbaar maakt op welke rechtsgebieden hij zich heeft geregistreerd. Advocaten moeten zich nl. na hun stage verplicht laten registreren in een rechtsgebiedenregister en deze registratie (eenduidig) bekendmaken.

Het register bevat 33 rechtsgebieden waarop advocaten zich kunnen registreren. Advocaten dienen zich te registreren op minimaal één en maximaal vier van deze hoofdrechtsgebieden. Voorwaarde voor registratie is het behalen van tien opleidingspunten per kalenderjaar per geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Rechtsgebiedenregister & bekendmaking registratie
Bekendmaking registratie behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur:

P.C.A. (Peter) van Baaren heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied:

~ Arbeidsrecht,
~ Burgerlijk (proces)recht meer speciaal beslag- en executierecht & litigation en
~ Verbintenissenrecht geregistreerd.

Deze registraties verplichten hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op elk van deze rechtsgebieden. In 2022 waren dat er resp. 22, 12 en 11 punten. Deze mededeling ziet op het jaar 2022. Voor het lopende jaar vindt opgave achteraf plaats, zo spoedig mogelijk nadat aan de opleidingsvereisten is voldaan.

Liempde, 22 februari 2023